Galeri Artuklu kültürel değerleri çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan, bölgesel değerlerden güç alan, sanat alanında özgün, yaratıcı ve evrensel düzeyde ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmayı kendisine misyon olarak belirlemiştir.

Evrensel ilkelere dayalı, yerelden güç alan, sanatsal faaliyetlerde yenilikçi ve eleştirel bir bakışı ile, ahlaki değerlerle donanmış, sanata katkı sağlayacak faaliyetlerin görünürlüğüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Fakülte galerimiz etik kuralları çerçevesinde güvenirlilik, dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve yeniliklere açıklık ilkelerine bağlı kalarak, sanatçıların, sanat gruplarının ve öğrencilerin sanat etkinliklerine ev sahipliği yaparak, toplumsal ve kültürel alanda sanatın gelişiminde bir rol edinmeyi kendisinde misyon edinmiştir.