top of page

     Çevrimiçi Karma Sergi  
26 Nisan-26 Mayıs 2021

        

               İsim Hariç_
                                 
                             

Sanatçılar: İrem AKBOĞA- Mahmut AKDEMİR- Dilan AKYÜZ- Hasan ATILGAN- Çiğdem BARAN- Lokman BAŞARAN

Ayşe BİNGÖL- Zarife BİTİM- Mehmet Veysi BORAN- Büşra BOZAN- Zehra ÇALIŞKAN- Zeynep ÇAĞRI

Hülya DİNÇ- Mustafa DOĞAN- Şehriban İRTEM

Özlem KALKAN- Mehmet Arif KARAMANOĞULLARI- Mehmet METE- Leyla ÖCAL- Yunus ÖNDER

Elif ÖZERGİN- Ferhat SALMAN- Bedran TEKİN- Berfin YILDIRIM

Küratörler: Rahman Sarıalioğlu-Şefik Özcan.

Düzenleme: Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi koordinatörlüğü.

 

 

Gabriel Garcia Marquez, ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ adlı romanının ilk sayfasında henüz yeni kurulmuş Macondo şehrini tanımlarken;  “Dünya öylesine çiçeği burnundaydı ki; pek çok şeyin adı yoktu daha ve bunlardan söz ederken parmakla gösterip işaret etmek gerekirdi” diye yazar. Nesnelerle onları tanımlayan-çağıran kelimeler-adlar arasında her zaman kapanmaz bir mesafe vardır. Bu mesafe sadece dilin keyfiliğinden kaynaklanan kültürel bir mesele değil, aynı zamanda nesnelerin, ‘şeylerin’ tanımlanmaktan-adlandırılmaktan kaçan birincil doğasıyla ilgilidir. Sanat nesnesi dediğimiz ‘şeyler’ bu açıdan, mesafe dediğimiz alan içinde, söz dizimlerinin arasındaki boşluklarda yaşamlarını sürdürürler. Bu anlamda sanat tarihi dediğimiz yazım, sanat nesnelerine yaşamlarını sürdürdükleri boşluğu zehir etmekten başka bir işe yaramaz.

Bu sergi, sanat nesnesi dediğimiz şeylere kendi ontolojik mesafelerinden bakmayı öneriyor. Onların adı yok ve onlardan söz ederken parmakla gösterip işaret etmek yeterli. Derrida, bir ‘şey’e isim verdiğimizde ona ne vermiş oluyoruz? Tam olarak ne oluyor? diye sorduğunda haklı bir soruyu ortaya sürüyordu.

                                                           

Dr. Öğr. Üyesi Şefik Özcan                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mardin Aruklu Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim Bölümü 

İrem AKBOĞA

Eğitim:
Lisansüstü: 2020, Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı. Lisans: 2016-2020, Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü. Lise: 2011-2015, Dicle Mesleki TeknikAnadolu Lisesi, Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü, Grafik Dalı.

Sanatsal faaliyetler:

2020 portfolyo.com sitesinde 2020 Eylül ayında düzenlenen ''Seven’’ uluslararası online resim sergisi.

 

 

 


 

portre_edited.jpg

Mahmut AKDEMIR

Diyarbakır. 

2017 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü eğitim Enstitüsü Resim Anasanat Dalında Tezli Yüksek Lisans Programına başladı.

Çalışmalarında genellikle birebir tanık olduğu olayları konu almaktadır.

Resim1.png

Dilan AKYÜZ

Mardin, 1994.  

2012 yılında Nusaybin Emire Gözü Lisesinden mezun oldum. 2020 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim Bölümüne Lisans eğitimimi tamamladım. 2021 yılında Artuklu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programında eğitim almaya başladım.

Resim1.png

Hasan ATILGAN

Batman,1994.
2005-2015 Batman'da bazı sanatçı atölyelerinde resim eğitimi aldı. 2010 Batman İMKB- Raman Anadolu, 2015- 2021 yılları arasında Batman, Mardin, İstanbul ve Diyarbakır kentlerinde çeşitli f
otoğraf atölyelerine katıldı. 2015-2019 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. 2018 TÜYAP Ağustos Atölyesi eğitimine katıldı.  2017-2019 yılları arasında 13 Metrekare Sanat Kolektifi Stop- Motion atölye çalışmalarına katıldı. 2016 yılından 2019 yılına kadar Merkezkaç Sanat Kolektifi eğitim  ve atölye çalışmalarına katıldı.